mania
 

[ دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 ] [ 20:25 ] [ مسعود ]
تفاوت های زن ومرد و تاثیر آگاهی از آنها بر روابط

مقدمه : 

با خلقت بشر ، تفاوت هایی بین دوجنس زن و مرد مشاهده شد که باعث تغییراتی در زندگی شان شد ، عدم آگاهی از ظرافت های شخصیتی یکدیگر و عدم شناخت روحیات واحساسات ، باعث پدید آمدن مشکلاتی در زندگیشان شده است . توجه به تفاوت ها و آگاهی صحیح از آنها می تواند بهترین راه و موثرترین راه حل در برخورد با مشکلات بین زن وشوهر باشد. این تفاوتها شامل تفاوت های فیزیولوژیک ، روانی وارتباطی می باشد.

تفاوت های فیزیولوژیکی :
جسم پینه ای مغز زنان در مقایسه با جسم پینه ای مغز مردان 40% رشد یافته تر است ، درنتیجه زنان بیشتر و سریعتر از مردان می توانند به عواطف و حافظه خود دسترسی پیدا کند ، درحالیکه مردان نمی توانند دو نوع اطلاعات را به طور همزمان درک وترجمه کنند به همین دلیل است که مرد نمی تواند به طور همزمان روی احساس لذت وحرفهای عاشقانه همسرش متمرکز شود، درحالیکه زن می تواند بر روی هردو مسئله متمرکز شود.
تفاوت های روانی ورفتاری:
کل نگری و جزء نگری : مردان بیشتر کل نگر بوده وبه مسائل جزئی توجه چندان نشان نمی دهند ، درحالیکه زنان توجه به مسائل جزئی داشته و این توجه مانع دیدن ابعاد کلی مسائل آنها می شود.
- علایق سیاسی ، اجتماعی : مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این مطلب چنین مطرح کرده است که عقل مرد بیش از عقل زن است . منظور ازاین عقیده قوه مدیریت ، در مسائل سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، تجربی وریاضی وکارهای اجرایی است . نتیجه اینکه علایق سیاسی ، اجتماعی مردان خیلی بیشتر از زنان است .
انحصار طلبی زنان : زنان علاقمندند پس از ازدواج کردن همسرشان تنها متوجه ایشان بوده وتمایل به زنان دیگر نداشته باشد. براساس تحقیقات رسیدن زن به اوج لذت هیجان جنسی در روابط زناشویی 5-4 برابر بیشتر از روابط خارج از چارچوب ازدواج ودر روابط تک همسری 3-2 بار بیشتر از روابط چند همسری است واین انحصار طلبی در روابط را می رساند.
روابط ارتباطی ( پیوند جویی ) : مردان به سئوال کردن بی علاقه اند درصورتی که زنان علاقمندند ، زنان از اینکه کاری بلد نباشند سئوال می پرسند ویا تقاضای کمک می کنند اما ناراحت نمی شوند درحالیکه یک مرد هیچگاه چنین کاری را نمی کند ، بلکه از کمک کردن به زنان راضی و خشنودند . علت این تفاوت را می توان بر سر میل به پیوند جویی زنان واستقلال طلبی مردان دانست..
- در نظر زنان گفتگو وارتباط با همدیگر منشا رضایت و خرسندی است . زنان به جای آنکه هدف گرا باشند ارتباط گرایند وبیشتر تمایل دارند عشق ومحبت خویش را ابراز کنند ولی مردان برقراری ارتباط را وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود می دانند.
- زنان تمایل دارند که ذهن خود را به دیگران مشغول کنند درواقع به فکر دیگران بودن برای آنان نشانه محبت است.
- زنان دربین خود ، برای رسیدن به هدف یا گفتن حرفشان به شیوه ای که به کسی برنخورد ، معمولا از روشهای غیر مستقیم استاده می کنند . اما مردان درگفتن آنچه برای گفتن دارند معمولا رودرواسی نمی کنند واز دیگران نیز انتظار دارند که با آنها همین برخورد را داشته باشند.
-مردان درتشخیص تفاوت بین هیجانها مشکل دارند همچنین وقتی که آنها موفق می شوند که هیجانی را که درحال حاضر دارند تشخیص می دهند به دشواری می توانند کلمات مناسبی برای بیان آن پیدا کنند .
- مردان درسکوت فکر می کنند وبرای اینکار نیاز به زمان دارند ، و زنان با صدای بلند فکر می کنند و برنامه ها ، شادیها و همه شکوه های خود را به طور همزمان وپشت سرهم برزبان می آورند.
- مردان از اشتباه کردن می ترسند ونمی خواهند ترسها وتردیدهای خود را نشان دهند آنها به این دلیل که همیشه می خواهند درست پاسخ دهند پیش از پاسخ دادن کمی فکر کنند بنابراین در برخورد با زنان سریع پاسخ نمی دهند یا ازآنها می خواهند که مجال فکر کردن به آنها داده شود.
- زنان برای ایجاد ارتباط وبیان حالتهای روحی خود از زبان ارتباطی صمیمانه استفاده می کنند . مردان از زنان برای انتقال اطلاعات و دریافت آن بهره می گیرند.
- مردان از واقعیت های عینی وخارجی حرف می زنند ، زنان از ارتباطات عاطفی صحبت می کنند . برای یک زن زندگی خصوصی اهمیت دارد نه موقعیت اجتماعی وهنگام حرف زدن زنان معمولا به دنبال تائید شدن هستند درحالیکه مردان قدرت طلبی می کنند. [1]
پی نوشت :

[1]
http://www.coun.iauksh.ac.ir


موضوعات مرتبط: روانشناسی و مشاوره با رویکرد مذهبی
برچسب‌ها: تفاوت زن و مرد, شناخت همسران, روانشناسی زنان, روانشناسی مردها
[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 10:40 ] [ مسعود ]
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشي منطقه­ ي تبادكان

فهرست مطالب

        عنوان صفحه

        فصل اوّل ( طرح تحقيق )

         مقدّمه 3

       موضوع تحقيق 6

       ضرورت پژوهش 6

        اهداف تحقيق 10

        فرضيه

        روش هاي تحقيق 11

       تعاريف واژه ها و اصطلاحات 12

        فصل دوّم ( سابقه ي موضوع تحقيق )

        پيشينه ي مديريّت و رهبري 15

         مديريّت چيست ؟ 17

         مديريّت علم است يا هنر 19

        ضرورت آشنايي با فرآيند مديريّت 20

        سابقه اي از علم مديريّت 21

        آينده ي مديريّت ( چشم انداز مديريّت ) 22

        مفاهيم مديريّت 24

        نظريه هاي مديريّت 26

        مديريّت علمي 27

        مديريّت اداري 27


روابط انساني 28

       شرايط مديريّت 29

       دانش مديريّت 31

       سبك هاي مديريّت 32

       خلاصه ي تحقيقات راجع به مديريّت آموزشي و رضايت شغلي 34

        فصل سوّم ( روش تحقيق )

        مقدّمه 42

       نوع تحقيق 42

        تحقيق توصيفي 42

        ويژگي هاي تحقيق توصيفي 43

       مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي 43

       جامعه ي آماري 44

       نمونه ي آماري ( جمعيّت نمونه ) 44

        شيوه هاي گزينش جمعيّت آماري ( جامعه ي نمونه ) 45

       وسيله ي تحقيق ( روش جمع آوري اطّلاعات ) 45

       روش و چگونگي تهيّه ي پرسشنامه 46

       شيوه ي اجرا و جمع آوري اطّلاعات 47

       متغيّرها و تعاريف عمل آنها 47

        فصل چهارم

       جداول 50

       پرسشنامه 52


فهرست منابع و مآخذ 57

مقدمه

آدمي حدود نيمي از عمر و زنئگي خويش ار با كار و شغل سپري مي سازد. انسان با كار تربيت مي شود، از كار لذّت مي برد و بسياري از نيازهاي مادّي و معنوي او از طريق كار تأمين و ارضاء مي گردد. كار علاوه بر تأمين نيازهاي مادّي زندگي مي تواند پاسخگوي بسياري از نيازهاي عميق و اساسي بشر باشد. از جمله نياز به كسب موفّقيّت، نياز به تاييد و پذيرش ديگران، نياز به ايجاد روابط شخصي و اجتماعي ، نياز به داشتن پايگاه اجتماعي و نياز به مفيد بودن و خدمت كردن به ديگران.

امروز نگرش ها و تعريف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسيله ي كسب استقلال مادّي و ارضاي نيازهاي مــــادّي مي دانند. جامعه شناس كار را وسيله ي ارتباط با جامعه، همانندي با گروه، تثبيت پايگاه اجتماعي و كسب هويّت مي داند. به نظر روان شناسان كار جوابگوي بسياري از نيازهاي روحي و لازمه ي سلامت روان است. در اسلام كار صيقل جان شمرده شده و بيكاري مذموم و مورد نكوهش قرار گرفته است. مي توان در يك جمعبندي فرهنگ و تمدّن بشري را محصول كار دانست.

تغيير و دگرگوني در بازار كار و مشاغل، جايگزيني كار با ماشين به جاي كار با دست و موارد ديگر از جمله الزاماتي هستند كه ما را ترغيب و وادار مي نمايند تا براي غلبه بر مشكلات و يافتن راه هاي تازه و سودمند دست به تحقيق و پژوهش بزنيم.

از ميان موضوع، رضايت شغلي داراي جاذبه و اهميّت خاصّي است. چه مي شود كه انسان از كارش راضي و ناراضي مي شود؟ علّت هاي اين امر كدامند؟ و سؤالات ويژه ي ديگر كه پاسخ آنها نياز به تحقيق و تفحّص دارد.

 قیمت:70000ریالبرچسب‌ها: دانلود پایان نامه مدیریت, پایان نامه مدیریت, بررسی رضایت شغلی مدیران, رضایت شغلی
[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 19:48 ] [ مسعود ]
گزارش كارآموزي فرايند جوشكاري در شركت سايوان


قیمت:40000ریال

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

سپاسگزاري

فرايندهاي جوشكاري                                                                     1

فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي                                                   11

اصطلاحات و بهسازي در نحوه جوشكاري نقطه اي                                  21

جوشكاري مقاومتي غلطكي                                                             25

اصطلاحات و بهسازي براي جوشكاري مقاومتي غلطكي                           28

فرايند جوش جرقه اي                                                                     31

فرايند جوش سربه سر                                                                    32

فرايند جوش تصادمي                                                                      32

نكات ايمني در جوشكاري و برشكاري                                                   33 


موضوعات مرتبط: دانلودستان
برچسب‌ها: آموزش جوشکاری, دانلود آموزش جوشکاری, جوش تصادمي, فرايندهاي جوشكاري
[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 19:25 ] [ مسعود ]


قیمت:30000ریال

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی
ظرفیت : ١٨٠٠ تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
میزان اشتغالزایی : چهل و نه نفر
دوره بازگشت سرمایه: شانزده ماه

بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است. نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند ازPromotive و نقش Protective . نقش چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی اید . نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد…موضوعات مرتبط: دانلودستان
برچسب‌ها: بسته بندی, دانلود طرح توجیهی بسته بندی ماهی, فرآوری ماهی, تولید و بسته بندی ماهی
[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 18:44 ] [ مسعود ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت